Blog

HIRSIZ HER YERDE!

HIRSIZ HER YERDE!

“Sizi gidi mukallitçi zihniyetler sizi”

Bilgi çağındayız. Her türlü bilgiye tek bir tuş kadar yakınız. Kolay elde edilen bilgiler, çabuk israf edilen değerlere dönüşür oldu. İnsanlar ihtiyaçları olan bir bilgiyi elde etmenin kolaylığı sayesinde kitap açmaz, emek vermez, araştırma konusunda genelde sadece iki kaynaktan (araştırma motorları veya kaynağı belirsiz sözlükler)  beslenir oldu. Modern zamanların hariçten gazel okuyan bilgi küpleri doldu etrafımıza. Bu zamanın insanı;  Yaşlılara hürmet, tecrübeye saygı, emeğe kucak açmak konularında sınıfta kaldı. Hatta ters açıdan bakarsanız torunlar dedelerine bir şeyler öğretir oldu sanki!

Hal böyle iken maddi hırsızlıkların yanı sıra bilgi hırsızlığı, emek hırsızlığı, fikir hırsızlığı arttıkça arttı. Herkes birbirinden esinlenme bahanesiyle bir başkasının emeğini çalmanın mubah yollu cümlelerine sığındı. En kolayı da tabi ki fikir hırsızlığı oldu. Fikir soyut bir şey ve el izi bırakmadığı için çalınması daha kolay oldu.  İspatının yapılması da zor olduğu için ciddi emekler ve birikimler sonucu oluşan fikirleri, hırsızlar maalesef pervasızca çalıyor. Birde bu hırsızların sosyal yaşam içerisinde ki statüleri hırsızlık kelimesinden çok uzak olması ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Dahası bu hırsızlıkları yapanlar genelde statü açısından çok önemli makamların adil olmayan insanları oluyorlar.

Fikre saygı duymak ve fikirlerin çok önemli değerli eserler olduğunu anlamak başlı başına bir kültür, zekâ ve entelektüel kasların yeteri olgunluğa ulaşması demektir. Maalesef memleketimiz de bu kasları gelişen sayı katsayısı az olduğundan dolayı hırsızların sayısı çok yüksek oranda karşımıza çıkıyor. Çok daha fazla üzüldüğüm bir konu da bu fikir hırsızları yaptıkları işlerin çok uyanıkça ve zekâ pırıltıları ile dolu olduğunu başkalarına gösteriyor. O başkaları da bu yanlış bakış açısına alkış tutuyorlar. Günün sonun da birçok fikir hırsızı başka masum beyinlere,  fikirlerin çalınmasının uygunluğundan bahsederek zihinlerini kirletiyorlar. Sözlerime rahmetli Necmettin Erbakan’ın güzel bir cümlesi ile hatırlatarak tamamlamak istiyorum. Bir dönem dilimize pelesenk olmuş; “Sizi gidi mukallitçi zihniyetler sizi”  cümlesi ne kadar da durumu güzel özetliyor.

 

A.Atçı